ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 00102502
วันก่อตั้งโรงเรียน 15/04/2501
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
WIMUTTAYARAMPITTAYAKORN
เลขที่ 938 หมู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์  ตำบลบางอ้อ   อำเภอเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   10700
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2433-9066   หมายเลขโทรสาร 0-2424-1137
Email wimutschool@hotmail.com
WebSite www.wimut.moe.go.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นายประมาณ ชูพิพัฒน์   หมายเลขโทรศัพท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมทบ โตสุรัตน์   หมายเลขโทรศัพท์
นายทะเบียนโรงเรียน นางมารตี บูรณวนิช  หมายเลขโทรศัพท์

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ