ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 09400107
วันก่อตั้งโรงเรียน 10/06/2524
โรงเรียนนครขอนแก่น
NAKHON KHONKAEN
เลขที่ 228 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านทุ่ม   อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-382338-40   หมายเลขโทรสาร 043-382339
Email nkk@nkk.ac.th
WebSite http://www.nkk.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นายปัญญา ปะเสระกัง   หมายเลขโทรศัพท์ 081-9650668
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์   หมายเลขโทรศัพท์
นายทะเบียนโรงเรียน นางวงเดือน แรมลี  หมายเลขโทรศัพท์ 08-9279-2318

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ