ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10461301
วันก่อตั้งโรงเรียน 22/05/2517
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
somdetpittayakom
เลขที่ 219 หมู่ที่ 4 ถนนศรีสมเด็จ  ตำบลสมเด็จ   อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์   46150
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4386-1137   หมายเลขโทรสาร 0-4386-1137
Email webmaster@somdetpit.ac.th
WebSite www.somdetpit.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ   หมายเลขโทรศัพท์ 08-9571-7360
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์   หมายเลขโทรศัพท์ 08-1061-6246
นายทะเบียนโรงเรียน นางประดับศิลป์ อินทร์พรหม  หมายเลขโทรศัพท์ 08-7223-7105

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ