ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 12200101
วันก่อตั้งโรงเรียน 09/07/2450
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
Chonburi " Sukkhabot"
เลขที่ 245 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางทราย   อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   20000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-38288326   หมายเลขโทรสาร 0-38282294
Email skb_sukkhabot@yahoo.com
WebSite www.skb.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นายอำนาจ เวียงพล   หมายเลขโทรศัพท์ 0-3828-2294
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอักษร มากพูน   หมายเลขโทรศัพท์ 08-1949-1340
นายทะเบียนโรงเรียน นางสมทิพย์ แขสวัสดิ์  หมายเลขโทรศัพท์ 08-6111-3281

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ