ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 01110601
วันก่อตั้งโรงเรียน 4 /01/2526
โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) สมุทรปราการ
bodin decha (sing singhaseni) samutprakan School
เลขที่ 119/22 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์  ตำบลบางเสาธง   อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ   10540
หมายเลขโทรศัพท์ 023151456   หมายเลขโทรสาร 023152344
Email samutpit@yahoo.com
WebSite http://www.bordin6.com
ผู้บริหารโรงเรียน
นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง   หมายเลขโทรศัพท์ 0-19179906
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสุชาติ เพชรไชยา   หมายเลขโทรศัพท์ 0-23151456
นายทะเบียนโรงเรียน นายไชโย ถนอมพุทซา  หมายเลขโทรศัพท์ 0-23151742

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ