ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 03801301
วันก่อตั้งโรงเรียน 11/06/2516
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ronpibulkeatwasuntarapiwat
เลขที่ 758 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม  ตำบลร่อนพิบูลย์   อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   80130
หมายเลขโทรศัพท์ 075-449104   หมายเลขโทรสาร 075-336075
Email shoomuang@thaimail.com
WebSite http://www.rbk.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นายปรีชา สุขสงวน   หมายเลขโทรศัพท์ 0840568677
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอนุชน สุรพงศามาศ   หมายเลขโทรศัพท์ 08-65960755
นายทะเบียนโรงเรียน นางพิจิตรา จิตมาศ  หมายเลขโทรศัพท์ 08-96517480

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ