ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 09410408
วันก่อตั้งโรงเรียน 10/08/2540
โรงเรียนกุมภวาป์พิทยาสรรค์
Kumphawapittayasan
เลขที่ 292 หมู่ที่ 19 ถนนวาปี - สามเหลี่ยม  ตำบลพันดอน   อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี   41370
หมายเลขโทรศัพท์ 042910086   หมายเลขโทรสาร
Email kwppit@yahoo.com
WebSite
ผู้บริหารโรงเรียน
นายสุเนตร มั่งมีศรี   หมายเลขโทรศัพท์ 0819757110
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ่นางสุปราณี ถนอมเทวศิริกุล   หมายเลขโทรศัพท์ 0847915569
นายทะเบียนโรงเรียน นางสุปราณี ถนอมเทวศิริกุล  หมายเลขโทรศัพท์ 0847915569

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ