ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10490502
วันก่อตั้งโรงเรียน 26/06/2530
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
KHAMBOKWITTAYAKARN
เลขที่ 120 หมู่ที่ 4 ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ์  ตำบลคำบก   อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร   49110
หมายเลขโทรศัพท์ 042691446   หมายเลขโทรสาร 042691446
Email Khombok@yahoo.com
WebSite Khombok@yahoo.com
ผู้บริหารโรงเรียน
นายคนิม เบญมาตย์   หมายเลขโทรศัพท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายนิพิฐพนธ์ สลางสิงห์   หมายเลขโทรศัพท์ 0815923886
นายทะเบียนโรงเรียน นายยุธนา ผิวขำ  หมายเลขโทรศัพท์ 0896184036

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ