ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 11310301
วันก่อตั้งโรงเรียน 23/02/2503
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
Krasangpittayakom
เลขที่ 418 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 14  ตำบลกระสัง   อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   31160
หมายเลขโทรศัพท์ 044-691036   หมายเลขโทรสาร 044-691036
Email KRASANG@HOTMAIL.COM
WebSite school.obec.go.th/krasang
ผู้บริหารโรงเรียน
นายนำส่ง ทรงวัฒนะสิน   หมายเลขโทรศัพท์ 044-691036
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สิน   หมายเลขโทรศัพท์ 044-691036
นายทะเบียนโรงเรียน นางอำพรรณ พึ่งพิมาย  หมายเลขโทรศัพท์ 044-691036

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ