ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 11330401
วันก่อตั้งโรงเรียน 17/05/2514
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
kuntalakwittaya
เลขที่ 433 หมู่ที่ 5 ถนนดำรงสถิต  ตำบลน้ำอ้อม   อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ   33110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-45661617   หมายเลขโทรสาร 045661420
Email klw@klw.ac.th
WebSite http://www.klw.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นายสำรวย ไชยยศ   หมายเลขโทรศัพท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางอารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ   หมายเลขโทรศัพท์
นายทะเบียนโรงเรียน นางสุดารัตน์ ดาทอง  หมายเลขโทรศัพท์

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ